CMD - Kommando
TECH - Technik
SCI - Wissenschaft
DIV - Diverses
UT - Universe Today
  Newsletter   

USS Batai Newsletter: Starbase Öffnungsdaten 2016

14.1.2016

STARBASE 19 ÖFFNUNGSDATEN 2016

Jetzt sind alle Öffnungsdaten 2016 für die Starbase 19 bekannt.

23. Januar 2016 23. Juli 2016
27. Februar 2016 20. August 2016
19. März 2016 17. September 2016
30. April 2016 22. Oktober 2016
28. Mai 2016 19. November 2016
18. Juni 2016 17. Dezember 2016

Wir hoffen Euch an dem einen oder anderen Datum begrüssen zu dürfen.

Zurück